for an Ethiopian society
safe for women and children
Home - Reports - Jaarverslag 2014 activiteiten FSA-Nederland

Reports

Jaarverslag 2014 activiteiten FSA-Nederland

 1. Binnen het bestuur vond in het begin van het jaar een verplaatsing van taken plaats. Hilke van Raaij nam het secretariaat van Jan Ermers over, die wel bestuurslid blijft. Astrid Olieslagers zal Hilke assisteren en vooral bezig zijn met het ordenen van de nieuwe site van FSA-Nederland in samenwerking met de site beheerder.

 2. Het beleidsplan September ’14 – Juni ’15 ziet er heel anders uit dan de jaren daarvoor. In samenspraak met onze partner in Ethiopië komt het accent namelijk liggen op een nieuw deelproject geëntameerd door FSA Ethiopia. In samenwerking met een paar scholen zijn zij begonnen aan het opzetten van een voeding programma, waarbij  met in achtneming van strenge criteria kinderen in aanmerking komen voor één maaltijd per dag, die bereid wordt door dames die deelnemen aan het inkomen-generende programma; hierbij wordt ook de interactie tussen de deelprojecten onderstreept.

  FSA Nederland heeft zich gecommitteerd om voor drie jaar te zorgen dat de benodigde financiën voor dit deelproject er komt.
  Om hieraan te voldoen gaan we de volgende acties ondernemen:
  a. We gaan scholen in Nederland verleiden te ‘twinnen’ met de twee scholen in Addis Abeba, waar het voeding deelproject plaats vindt. Leerkrachten en kinderen moeten via de geboden informatie enthousiast worden om geld in te zamelen voor dit voeding project.
  b. In onze contacten (flyer, nieuwsbrief, Kerst acties) zal er meer aandacht besteed worden aan dit project.
  c. De blikvanger in de kop van de site www.fsa-ned.nl zal ook breder moeten en veranderd worden in ‘voor een Ethiopische maatschappij veilig voor vrouw en kind’ om de aandacht weg te trekken dat FSA Ethiopia alleen maar bezig is met slachtoffers van seksueel geweld.
  d. We gaan de voelhoorns uitsteken om te kijken of we een ‘Vrienden van FSA-club’ kunnen formeren, om zo onze activiteiten kring te vergroten.

 3. Vanwege drukke werkzaamheden thuis en op hun werk nemen de Dames Hilke van Raaij en Astrid Olieslagers afscheid als bestuursleden. Dit betekent dat Jan Ermers voorlopig weer het secretariaat op zich gaat nemen.

 4. OPMERKELIJKE ZAKEN.
  a. De nutschool in Lankhorst, Dukenburg, Nijmegen heeft via acties op school  hun kinderen geactiveerd en bijgedragen aan het voeding project.

  b. Amnesty International nodigde FSA uit om bij verschillende gelegenheden de film ‘Difret’ in bioscopen   te introduceren en deel te nemen aan  discussies over de film die  lokale huwelijks gewoontes  en de positie van de vrouw aan de kaak stelt.

Nijmegen,
Juni, 2015

FSA-The Netherlands
Secretariat
fsaneder@yahoo.com
tel.: 0031615576233
FSA-Ethiopia
Lettegebriel Hailu
Postbus 54578
Addis Abeda, Ethiopia
letinathan@yahoo.com