voor een Ethiopische maatschappij
veilig voor vrouw en kind
Home - Beleid

Beleid

Algemeen Beleidsplan Familie Service Associatie-Nederland      

Familie Service Associatie-Nederland (FSA Nederland) is een Stichting, opgericht op 7 februari 2011 (KvK 52004244) Het doel van de stichting is het moreel en financieel ondersteunen van Family Service Association- Ethiopia (FSA-Ethiopia). Dit is een NGO (niet gouvernementele organisatie) die in Ethiopië werkzaam is op het terrein van verbetering van de positie van vrouwen en meisjes. Met name beweegt de organisatie zich op het vlak van preventie van- en hulp bieden na- huiselijk en seksueel geweld. FSA Ethiopia heeft twee blijf-van-mijn-lijf huizen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, waar vrouwen, die lijden onder huiselijk en/of seksueel geweld, fysiek en geestelijk opgevangen worden. Voorts wordt een bijdrage geleverd aan de oplossing van de sociaal-economische problemen van vrouwen, jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de maatschappij.

Het beleid van FSA Nederland is er op gericht:


Beleidsvoornemens 2014/2015

Financiële ondersteuning verlenen aan FSA Ethiopia om


  1. de gezondheidssituatie van kwetsbare groepen in twee scholen in Addis Ababa, Ethiopië te verbeteren,
  2. de problematiek aan te pakken d.m.v. voorlichting op het gebied van reproductieve gezondheid, HIV/AIDS en geweld tegen vrouwen en meisjes.

Aanpak:

Fondsenwerving:

Om FSA Ethiopia financieel en moreel te kunnen ondersteunen zet FSA Nederland acties op touw om geldelijke steun te krijgen van zowel particulieren als organisaties.


  1. FSANederland gaat scholen benaderen om te “twinnen” met “FSA scholen” in Addis Ababa (voor bv een periode van 2 jaar).
  2. Presentaties over het project aan verenigingen, clubs, etc
  3. Private sponsoren en organisaties worden benaderd. (via de verspreiding van flyers en posters, via een regelmatige nieuwsbrief, en een postkaart bij bijzondere gelegenheden).
  4. In de regio’s waar de bestuursleden wonen zoekt ieder van de leden naar een groepje van vijf personen die het ‘hart’ van ’n club ‘vrienden van FSA’ willen zijn en die niet alleen mee willen denken maar ook tijd willen besteden aan het invulling geven van de plannen van FSA Ned.
  5. Het organiseren van ‘kledingruilavonden’, die zowel fondsen genereren als informatie over het project en de problematiek verspreiden.
  6. Verkoop van Ethiopische producten, gemaakt door de doelgroep.
  7. Informatieverstrekking via de FSA Nederland website.

Waar nodig worden aanvullende activiteiten uitgevoerd.

FSA-Nederland
Secretariaat
fsaneder@yahoo.com
tel.: 0615576233
FSA-EthiopiŽ
Lettegebriel Hailu
Postbus 54578
Addis Abeda, Ethiopia
letinathan@yahoo.com