voor een Ethiopische maatschappij
veilig voor vrouw en kind
Home - Voorstellen - Hulp aan scholen

Voorstellen

Hulp aan scholen

FSA Ethiopia is een niet gouvernementele organisatie (NOG)  die vanaf haar start in 2000 een zeer duidelijke rol speelt t.a.v. problemen van huiselijk geweld. Naast een “blijf- van- mijn- lijf opvanghuis”, en andere diensten voert FSA het z.g.n. “veilige school” programma uit: bewustmaking van seksueel gerelateerde onderwerpen, programma’s ter bevordering van persoonlijke hygiëne, een duurzame wereld, en een maaltijd programma voor de allerarmste leerlingen.

Organisatie:
FSA Ethiopia is opgericht in 2000 door een groep vrijwilligers met professionele ervaring op het gebied van o.a. gender, mensenrechten, HIV/Aids. De organisatie is officieel geregistreerd bij het Ministerie van Justitie. Het kantoor van FSA bevindt zich in Addis Ababa, stadsdeel Yeka, woreda 8. Op deze locatie bevindt zich ook één van de twee opvanghuizen.

Missie/algemeen doel:
Vermindering van het toenemende geweld tegen vrouwen en kinderen.
Een bijdrage leveren aan de oplossing van de socio-economische problemen van vrouwen, jongeren, kinderen en andere kwetsbare groepen in de maatschappij.

Specifiek doel:
Het verbeteren van de gezondheidssituatie van kwetsbare groepen in twee scholen in Addis Ababa.  De problematiek aanpakken d.m.v. voorlichting op het gebied van reproductieve gezondheid, HIV/Aids en geweld tegen vrouwen en meisjes.

Achtergrond
Huiselijk geweld vindt plaats op grote schaal. Dit heeft negatieve gevolgen zowel voor de relatie man-vrouw als voor de kinderen. Leerlingen uit families met een laag of geen inkomen, hebben minder gelegenheid tot goede resultaten dan leerlingen die een veilige thuishaven hebben. Ze krijgen weinig tot geen steun, hebben geen geld voor boeken en schrijfartikelen en bovendien is hun voedingsgesteldheid slecht. Onder de leerlingen is een groot aantal bij wie HIV/Aids gediagnosticeerd is. Deze jongeren komen veelal van “gebroken” families met weinig inkomen. Zij krijgen medicijnen, maar het feit dat zij geen toegang hebben tot volwaardig voedsel, kan resulteren in een minder goede uitwerking van de medicatie.

FSA wil deze jongeren uit minder bevoorrechte families ondersteunen om hen in staat te stellen onderwijs te volgen en daardoor een plek in de maatschappij te verkrijgen..

Specifieke middelen


 

 

**FSA ondersteunt vrouwen met micro-credit voor inkomens genererende projecten, zoals o.a. injerra (het lokale volksvoedsel) en brood bakken.  Deze initiatieven zijn gekoppeld aan de doelstelling de leerlingen van een maaltijd te voorzien**.

Beoogde resultaten:
Verbetering van de situatie van de geselecteerde groep studenten. 


 

 

Deze verbetering wordt gemonitord door de FSA en de school gemeenschap.

Criteria voor selectie:


 

 


Budget:Schooljaar 2014-2015BirrEuro
Schoolmaaltijden:60 stud x 18Birr x 22 dagen x10mnd237.6009.504
Transport vergoeding voor social workers2x 2000Birr x 10m40.0001.600
Onvoorzien Admin.10% 27.7601.110
  305.36012.214

 

 

1 euro = ongeveer 25 Birr

FSA Nederland, opgericht in 2011 stelt zich ten doel FSA Ethiopia moreel en financieel te steunen.
Uw bijdrage is hartelijk welkom op bank nr NL03 INGB 0006035597 t.n.v. Stichting Familie Service Associatie Nederland.
De Stichting heeft ANBI erkenning.

Informatie:
@mail: fsaneder@yahoo.com

FSA-Nederland
Secretariaat
fsaneder@yahoo.com
tel.: 0615576233
FSA-EthiopiŽ
Lettegebriel Hailu
Postbus 54578
Addis Abeda, Ethiopia
letinathan@yahoo.com